Thông tin sản phẩm
  • Dòng cần phổ thông
  • Khoen Fuji Aluminum Oxide
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
LureMatic S66ML 1.98m/2 khúc102cm130gMedium Light-7-18g6-14LB8 950,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị