Thông tin sản phẩm
  • Daiwa D-Fron Madai 100% Flourocarbon
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
D-Fron Madai 100% Flourocarbon 0.33mm220MHồng lợt--4 330,000
Mua Hàng
D-Fron Madai 100% Flourocarbon 0.37mm220MHồng lợt--5 330,000
Mua Hàng
D-Fron Madai 100% Flourocarbon 0.40mm220MHồng lợt--6 330,000
Mua Hàng
Daiwa D-Fron Madai 0.44mm220MHồng lợt--7 350,000
Mua Hàng
D-Fron Madai 100% Flourocarbon 0.47mm220MHồng lợt--8 390,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị