Thông tin sản phẩm
  • Spiral X 
  • High power X 
  • Muscle loop (S1100H / R) 
  • Muscle carbon 
  • CI 4 reel seat (spinning model) 
  • Titanium frame K guide 
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Exsence Wild Contact S1100MH/R 3m35/2khúc172cm202gMedium HeavyRegular10-56gMax 35LB9 13,900,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị