Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length / pcs Weight Action Pcs Line weight (lb) Lure weight (g) No. guides Handle type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Blue Backer Light Jigging 662MS 1.98m/2 khúc cắm gốc135g-2khúc tháo cán còn 149cmPE#0.8-2Max jig 120g8Spinning 1,300,000
Mua Hàng
Blue Backer Light Jigging 662MHS 1.98m/2 khúc cắm gốc160g-2khúc tháo cán còn 149cmPE#1-3Max jig 180g8Spinning 1,300,000
Hết hàng
Blue Backer Light Jigging 602MHS 1.83m/2 khúc cắm gốc140g-2khúc tháo cán còn 136cmPE#1-3Max jig 180g8Spinning 1,300,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị