Thông tin sản phẩm
  • Daiwa designed reel seats
  • Micro Pitch Taper Blanks
  • Aluminum oxide guides
  • Light and Sharp Design
  • HVF – High Volume Carbon Fibre blank
  • Braiding X
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Valletta X 662MLS 1.98m/2 khúc105cm-Medium LightFast2-10g5-12LB7 1,300,000
Mua Hàng
Valletta X 682MFS 2.05m/2 khúc107cm-MediumFast6-18g8-16LB7 1,300,000
Hết hàng
Valletta X 6102MLXS 2.08m/2khúc109cm-Medium LightExtra Fast4-18g6-14lb7 1,300,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị