Thông tin sản phẩm
  • ESS = Expert Sense Simulation
  • AGS = Air Guide System)
  • SMT = Super Metal Top (* 641ML + XB-SMT only) 
  • Nano Alloy ® Technology Adaptive Materials (Toray Industries, Inc.)
  • SVF COMPILE - X Nanoplus
  • X45 Twist prevention is "45 °" optimal
  • 3DX = 3-axis woven fabric
  • Air sensor sheet - Carbon fiber reel seat that realizes weight reduction, high strength and high sensitivity.
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Steez Racing Design 641ML +XB-Super Metal Top 1.93m/1khúc193cm95gMedium LightRegular3.5g - 18g8-14LB10 20,000,000
Mua Hàng
Steez Racing Design 681M/MLFB 2.03m/1khúc203cm96gMedium/Medium LightFast3.5g - 18g8-14LB9 19,300,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị