Thông tin sản phẩm
  • 2018 Storm Switch Blade
  • Khoen Fuji FazLite
  • Bắt máy Fuji SK
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length (m) Closed length (cm) Power Action Casting weight Line weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Switch Blade Spinning SBS692MH 2.06m/2 khúc106cmMedium HeavyFast10-28g8-20LB9 khoen 1,600,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị