Thông tin sản phẩm
 • Deep Cupped Lip
 • Loud Pop and Splash
 • Internal Long Cast System
 • 3D Holographic Eye
 • VMC Black Nickel Hooks
 • Flash Feather Teaser Tail
 • X-Rap Finish
 • Swimming depth: Top water
 • Body length: 7cm
 • Weight: 11g
 • Hooks: Two No.5
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xrap Pop 07 - XRP07 OF 185,000
Mua Hàng
Xrap Pop 07 - XRP07 LF 185,000
Hết hàng
Xrap Pop 07 - XRP07 CGH 185,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị