Thông tin sản phẩm

Núm tròn độ tay quay đường kính 35mm, nặng 24g.

5 màu Xanh, Đỏ, Vàng, Đen, Nòng súng phù hợp với từng phong cách.

Kèm theo long đền và sách hướng dẫn (không kèm bạc đạn).

Chỉ lắp vừa máy Shimano.

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Reels Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
MidAir A35 - đen Shimano Type A 950,000
Hết hàng
MidAir A35 - vàng Shimano Type A 950,000
Hết hàng

◆ 11 Twin Power 1000S ~ 4000XG

◆ 11 bio master 1000-5000

◆ 10 Stella 1000S ~ 4000XG

◆ 07 Stella 1000S ~ 4000S

◆ 09 Twin Power Mg all models

◆ 06 Twin Power Mg all models

◆ 08 Twin Power 1000 ~ 4000S

◆ 08 bio master 1000 ~ C5000

◆ 06 Mg bio master all models

◆ 08 bio master L tilt all models

◆ 09 Ultegra 1000 ~ C5000

◆ 07 Ultegra Advance 1000S ~ 4000S

◆ 10 Ultegra Advance 1000S ~ 4000HG

◆ 05 Ultegra 1000S ~ 4000S

◆ 09 Sefia all models

◆ 06 Sefia all models

◆ 08 Sefia CI4 all models

◆ 07 Sefia BB all models

◆ 10 Cesar Soares CI4

◆ Cesar Soares BB / Cesar Soares BB30

◆ Cesar Soares / Cesar Soares 30

◆ 09 complex all models

◆ 09 Aix sense all models

◆ 08 Cardiff / Cardiff area all models

◆ 09 Reaniumu CI4 all models

◆ 10 Nasuki 1000 ~ C5000

◆ 11 elf 1000 ~ C5000

◆ 10 Aorisuta CI4

◆ 09 Aorisuta BB

◆ 11BB-X Despina / Larissa

◆ 09BB-X Mg Tekuniumu all models

◆ 09BB-X Tekuniumu Mg FIREBLOOD 2500DXG

◆ 08BB-X Hyper Force Mg all models

◆ 06BB-X SP-tailed all models

◆ 05BB-X Mg Tekuniumu all models

◆ 07BB-X Mg Tekuniumu all models

◆ 09 Calcutta Conquest 200DC/201DC

◆ 05 Calcutta all models

◆ 03 Calcutta Conquest all models

◆ 01 Calcutta Conquest all models

◆ 10 Scorpion XT 1000/1001

◆ 09 Scorpion XT all models

◆ 04 Scorpion Mg 1000/1001

◆ 00 Scorpion 1000

◆ 06 Antares all models

◆ 03 Antares AR

◆ 08 Mg Metaniumu all models

◆ 07 Mg Metaniumu all models

◆ 05 Metaniumu XT right

◆ 09 Aldebaran all models

◆ 09 Cardiff 50S/51S DC

◆ 06 Speedmaster 200/201

◆ 08 bio craft 300XH/301XH

◆ 07 Calcutta Conquest Sumiika-SP

Sản phẩm đề nghị