Thông tin sản phẩm
  • Mồi mềm Trigger X Slop Hopper
  • Dài 11cm
  • 6con/bịch
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH45 / 11cm H 80,000
Mua Hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH45 / 11cm WM 80,000
Mua Hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH45 / 11cm CHPU 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH45 / 11cm ICEU 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH45 / 11cm ORPU 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH45 / 11cm PKPU 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH45 / 11cm SNR 80,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị