Thông tin sản phẩm
  • Decoy Sinker type Drop DS-8
  • Chì 14g, 18g, 21g
  • Dùng để câu thể loại Drop Shot, Jika

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Sinker Type Drop DS-8 14g5cái 75,000
Mua Hàng
Sinker Type Drop DS-8 18g4cái 75,000
Mua Hàng
Sinker Type Drop DS-8 21g4cái 75,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị