Thông tin sản phẩm
  • Spiral X & High Power X blank
  • Fuji Titanium Frame K guide
  • Fuji DPS22 reel seat
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dài / pcs Nặng (g) Action Số khúc Line (PE) Jig (g) Số khoen Kiểu bắt máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Shimano New Ocea Jigger B652 1.96m/1khúc137g-1khúcMax PE#2Max 180g10Baitcasting 9,000,000
Mua Hàng
Shimano New Ocea Jigger B653 1.96m/1 Khúc140g - 1 khúcPE#2.5Max 230g10Baitcasting 9,000,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị