Thông tin sản phẩm
  • Mồi mềm Trigger X Slop Hopper
  • Dài 9cm
  • 10con/bịch
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH35 / 9cm ICEU 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH35 / 9cm PK 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH35 / 9cm SMT 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH35 / 9cm SNR 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH35 / 9cm WM 80,000
Hết hàng
Trigger X Slop Hopper PTXSLH35 / 9cm WK 80,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị