Thông tin sản phẩm
  • High sensitivity

  • High abrasion resistance fluorocarbon leader

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Sunline #4 0.33mm50mTrắng trong16LB-#4 310,000
Hết hàng
Sunline #5 0.37mm50mTrắng trong20LB-#5 336,000
Hết hàng
Sunline #7 0.43mm50mTrắng trong25LB-#7 336,000
Hết hàng
Sunline #8 0.47mm50mTrắng trong30LB-#8 400,000
Mua Hàng
Sunline #10 0.52mm50mTrắng trong35LB-#10 415,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị