Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi đôi DJ-89 buộc cáp chống cắt
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
DJ-89 Tachi Pike #2/02 cặp/4 cái 110,000
Hết hàng
DJ-89 Tachi Pike #3/02 cặp/4 cái 110,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị