Thông tin sản phẩm
  • Owner ST-66 Stringer Treble
  • Dòng Extra Heavy Duty
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Owner ST-66 #2/05 cái 280,000
Mua Hàng
Owner St-66 #3/06 cái 310,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị