Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dài / pcs Nặng (g) Action Số khúc Line (PE) Jig (g) Số khoen Kiểu bắt máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Blue Backer Micro Jigging 602MLS 1.83m/2 khúc cắm gốc115g-2khúc tháo cán còn 141cmPE#0.6-1Max jig 60g7Spinning 1,300,000
Mua Hàng
Blue Backer Micro Jigging 602MB 1.83m/2 khúc cắm gốc130g-2khúc tháo cán còn 132cmPE#0.8-1.5Max jig 100g11Baitcasting 1,300,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị