YGK X-Braid FullDrag X8 100m
Từ 700,000 VND
Đến 720,000 VND
Varivas New Seabass Max Power 150m
Từ 900,000 VND
Đến 950,000 VND
Varivas Avani Eging PE Max Power 150m
Từ 1,000,000 VND
Đến 1,100,000 VND
Varivas Avani Casting PE SMP
Từ 1,550,000 VND
Đến 2,100,000 VND
Varivas Avani Jigging MaxPower 10x10 X8
Từ 950,000 VND
Đến 1,300,000 VND
Varivas SeaBass Tracer Max Power 150m
Từ 900,000 VND
Đến 980,000 VND
Berkley Super Fireline Colored Jigging
Từ 360,000 VND
Đến 370,000 VND
Daiwa UVF Saltiga Sensor 12EX+Si
Từ 1,500,000 VND
Đến 2,800,000 VND
Sunline PE Jigger ULT 8
Từ 950,000 VND
Đến 1,450,000 VND
Sufix 832
290,000 VND
Varivas High Grade PE X4
Từ 320,000 VND
Đến 390,000 VND
Sufix 131 - 300m
1,200,000 VND
Sufix 131 - 150m
750,000 VND
Sufix 131 - 100m
490,000 VND
Daiwa UVF Mega Sensor 12EX +SI
Từ 570,000 VND
Đến 650,000 VND
Duel HardCore X8
800,000 VND
Daiwa Saltiga 8 Braid UVF
Từ 800,000 VND
Đến 1,400,000 VND
YGK Galis Ultra Jigman WX8 PE
Từ 550,000 VND
Đến 700,000 VND
YGK Galis Ultra Castman Full Drag WX8 GP-D
Từ 500,000 VND
Đến 700,000 VND
Daiwa Mega Sensor X8 100m Connected
Từ 350,000 VND
Đến 500,000 VND
Sufix 832 Multi Colour
Từ 805,000 VND
Đến 900,000 VND