2015 Shimano Stradic
Từ 3,600,000 VND
Đến 4,000,000 VND
YGK X-Braid FullDrag X8 100m
Từ 700,000 VND
Đến 720,000 VND
Malin Titannium Shock Leader
Từ 800,000 VND
Đến 900,000 VND
Meiho VS-7090N
1,450,000 VND
Varivas Ocean Record Shock Leader
Từ 380,000 VND
Đến 680,000 VND
Meiho BM-7000
1,250,000 VND
NT Power Swivel
50,000 VND
Meiho VS-7070
Từ 1,200,000 VND
Đến 1,250,000 VND
Varivas New Seabass Max Power 150m
Từ 900,000 VND
Đến 950,000 VND
Varivas Avani Eging PE Max Power 150m
Từ 1,000,000 VND
Đến 1,100,000 VND
Meiho BM-9000
1,450,000 VND
Meiho BM-5000
1,130,000 VND
Varivas Avani Casting PE SMP
Từ 1,550,000 VND
Đến 2,100,000 VND
Decoy Treble Y-S81
Từ 80,000 VND
Đến 100,000 VND
Varivas Avani Jigging MaxPower 10x10 X8
Từ 950,000 VND
Đến 1,300,000 VND
Varivas Assist Leader SMP
Từ 135,000 VND
Đến 145,000 VND
Yamaga Blanks Seawalk Light Jigging
Từ 5,600,000 VND
Đến 5,990,000 VND
Varivas SeaBass Tracer Max Power 150m
Từ 900,000 VND
Đến 980,000 VND
Tough Case W210
100,000 VND
Sportube Series 1
4,000,000 VND
Berkley Super Fireline Colored Jigging
Từ 360,000 VND
Đến 370,000 VND
Nori Nori Bucket
200,000 VND
Daiwa UVF Saltiga Sensor 12EX+Si
Từ 1,500,000 VND
Đến 2,800,000 VND
VMC Treble Hook 7556 Ti
Từ 125,000 VND
Đến 140,000 VND
Decoy Treble Hook Y-W77
Từ 75,000 VND
Đến 90,000 VND
Hots Stiletto Slow Style 3rd Generation
Từ 11,300,000 VND
Đến 11,700,000 VND
Túi EVA dạng lưới F-70
Từ 260,000 VND
Đến 280,000 VND
Kẹp Cá - Light Fish Grip
Từ 270,000 VND
Đến 290,000 VND
UG SP Jig Snap
95,000 VND
Carmate
4,200,000 VND