Daiwa Star Drag
600,000 VND
Tatula Star Drag
800,000 VND
Ống đựng cần Valleyhill 160/185 (III)
Từ 1,100,000 VND
Đến 1,500,000 VND
Dây đeo thùng
240,000 VND
Cần Tay Daiwa YouShuu
Từ 2,300,000 VND
Đến 2,750,000 VND
Little Jack Dancing Crab
Từ 180,000 VND
Đến 200,000 VND
Tough Case W210
100,000 VND
Dead Slow Act
Từ 290,000 VND
Đến 320,000 VND
Ayukawa Kou 80
250,000 VND
LikeBlinks 86
250,000 VND
Borash 75
260,000 VND
Borabress 80
250,000 VND
Egi Min MX-10
360,000 VND
Blade 65
90,000 VND
Varivas New Seabass Max Power 150m
Từ 900,000 VND
Đến 950,000 VND
Varivas Avani Eging PE Max Power 150m
Từ 1,000,000 VND
Đến 1,100,000 VND
Sufix 832 Multi Colour
Từ 805,000 VND
Đến 900,000 VND
Áo Phao WFC 150
620,000 VND
Ống đựng cần PVC ARK-701
Từ 400,000 VND
Đến 430,000 VND
Ống Silicon
40,000 VND
Hộp đựng cần PVC G-0037
Từ 800,000 VND
Đến 1,500,000 VND
Zetz Slow Batt Z
Từ 200,000 VND
Đến 280,000 VND
Berkley Super Fireline Colored Jigging
Từ 360,000 VND
Đến 370,000 VND
ZetZ Slow Batt S
Từ 200,000 VND
Đến 280,000 VND
Decoy Decibo SV-43
Từ 75,000 VND
Đến 85,000 VND