Thông tin sản phẩm
  • Chuyên dùng cho địa hình phức tạp và mồi lớn.
  • For Heavy Cover and Big Bait Casting
  • Lightweight yet extremely powerful blank
  • Storm Monstar is reinforced with "Magnum Construction" technology wrap on the butt section to quickly overwhelm big fish!
  • Equipped with Fuji Alconite K-Guides and Fuji reelseat
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm Monstar MTC610BHR 2m10/2khúc cắm gốc166cm-Heavy-10-60gPE#1-37 2,350,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị