Thông tin sản phẩm
  • Rapala Koivu
  • Fuji reelseat
  • Fuji KR Alconite guide
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Koivu KVC652L 1.95m/2khúc101cm-Light-1-7g4-10LB8 2,250,000
Mua Hàng
Rapala Koivu KVC652ML 1.95m/2khúc101cm-Medium Light-4-10g6-12LB8 2,250,000
Mua Hàng
Rapala Koivu KVC652M 1.95m/2khúc101cm-Medium-5-14g8-14LB8 2,250,000
Mua Hàng
Rapala Koivu KVC662MH 1.98m/2 khúc102-Medium Heavy-7-28g12-20LB8 2,250,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị