Thông tin sản phẩm
  • Fuji SiC guide "KR concept"
  • Fuji Reel Seat ACS
  • EVA handle
  • Rubber end cap
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Valleyhill Buzztriks RB BTKC 66ML 1.98m/2 khúc102cm113gMedium LightRegular Fast2-14g8-12LB11 2,100,000
Hết hàng
Valleyhill Buzztriks RB BTKC 610M 2.05m/2 khúc107cm128gMedium HeavyFast6-20g8-16LB11 2,150,000
Hết hàng
Valleyhill Buzztriks RB BTKC 72MH 215cm/2khúc112cm129gMedium HeavyFast7-21g8-16LB12 2,200,000
Hết hàng
Valleyhill Buzztriks RB BTKC 72H 215cm/2khúc112cm134cmHeavyFast7-28g10-20LB12 2,200,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị