Storm Koika 40g
105,000 VND
Duel HardCore X8
800,000 VND
Meiho BM-9000
990,000 VND
Varivas Avani Jigging PE Max Power 10x10
Từ 1,100,000 VND
Đến 1,150,000 VND
Beat Propagate Type S
Từ 13,800,000 VND
Đến 14,800,000 VND
Meiho BM-7000
950,000 VND
Ripple Fisher GTXpedition 3pcs Rods
Từ 16,500,000 VND
Đến 17,000,000 VND
Ripple Fisher Aquila 3pcs Rods
Từ 16,500,000 VND
Đến 17,000,000 VND
UG Danish Snap
60,000 VND
Rapala Glass Fat Rap 07
Từ 209,000 VND
Đến 230,000 VND
Băng thun giữ cần Daiwa
Từ 220,000 VND
Đến 250,000 VND
2012 Shimano Ocea Jigger
Từ 7,500,000 VND
Đến 8,900,000 VND
Ripple Fisher Runner Exceed FSU
Từ 17,000,000 VND
Đến 18,000,000 VND
2020 Daiwa Saltiga
Từ 21,500,000 VND
Đến 23,500,000 VND
Rapala Xrap Deep 10
Từ 191,000 VND
Đến 210,000 VND
Daiwa BG
2,700,000 VND
VMC Swivel
Từ 35,000 VND
Đến 45,000 VND