Thông tin sản phẩm
  • Dây flourocarbon leader chất lượng hảo hạng.
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Seaguar 60m #2 0.24mm60mmTrắng trong-2.45kg#2 285,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #2.5 0.26mm60mTrắng trong-2.95kg#2.5 285,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #3 0.28mm60mTrắng trong-3.7kg#3 285,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #3.5 0.31mm60mTrắng trong-4.1kg#3.5 315,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #4 0.33mm60mTrắng trong-4.6kg#4 315,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #5 0.37mm60mTrắng trong-5.4kg#5 315,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #6 0.405mm60mTrắng trong - 6.1kg#6 350,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #7 0.435mm60mTrắng trong - 6.8kg#7 370,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #8 0.470mm60mTrắng trong - 7.8kg#8 420,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #10 0.52mm60mTrắng trong-9.6kg#10 500,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #12 0.57mm60mTrắng trong--#12 550,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #14 0.62mm60mTrắng trong--#14 620,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #16 0.66mm60mTrắng trong--#16 660,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #18 0.70mm60mTrắng trong--#18 700,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #20 0.74mm60mTrắng trong--#20 830,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #22 0.78mm60mTrắng trong--#22 940,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #24 0.81mm60mTrắng trong--#24 1,050,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị