Thông tin sản phẩm
  • Nhắm tới các loại cá Bluefin Tuna, Yellowfin Tuna ~ 100-200kg
  • Khoen Fuji SiC ocean guide
  • Bát máy Fuji DPS20
  • All made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều Dài Cần Chiều dài đóng Trọng lượng mồi Dây Drag Max Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Big Tuna 85 Japan Special 2.60m/2 khúc tháo cán185cm40-160gPE#6-12-S:14000-20000 / D:6000-6500 16,500,000
Mua Hàng
Big Tuna 73 Japan Special 2.26m/2 khúc tháo cán152cm60-180gPE#8-12-S:18000-30000 / D:6500-8000 17,000,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị