Thông tin sản phẩm
  • Storm KOIKA Slow Pitch Jigging type
  • 200g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Koika 200g OZ 250,000
Mua Hàng
Koika 200g UVCGZ - Dual Face (2 mặt) 250,000
Mua Hàng
Koika 200g BZ 250,000
Mua Hàng
Koika 200g DF3 - Dual Face (Sơn 2 mặt) 250,000
Mua Hàng
Koika 200g NF 250,000
Mua Hàng
Koika 200g SPZ - Dual Face (2 mặt) 250,000
Hết hàng
Koika 200g UVSB 250,000
Mua Hàng
Koika 200g GS 250,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị