Thông tin sản phẩm
  • For Slow & Speed Jigging
  • 13cm / 120g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Gomoku Kensaki 120g SPZ 160,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 120g UVSI 160,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 120g HGRZ 160,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 120g UVCGZ 160,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 120g OZ 160,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 120g DF3 160,000
Mua Hàng
Gomoku Kensaki 120g UVGSZ 160,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị