Thông tin sản phẩm
  • Storm KOIKA Slow Pitch Jigging type
  • 40g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Koika 40g UVCGZ - Dual Face (2 mặt) 105,000
Mua Hàng
Koika 40g GS 105,000
Mua Hàng
Koika 40g UVSB 105,000
Mua Hàng
Koika 40g SPZ 105,000
Hết hàng
Koika 40g UVSI 105,000
Hết hàng
Koika 40g DF3 - Dual Face (Sơn 2 mặt) 105,000
Hết hàng
Koika 40g OZ 105,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị