Thông tin sản phẩm
  • Storm KOIKA Slow Pitch Jigging type
  • 40g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Koika 40g OZ 105,000
Mua Hàng
Koika 40g DF3 - Dual Face (Sơn 2 mặt) 105,000
Mua Hàng
Koika 40g GS 105,000
Mua Hàng
Koika 40g UVSB 105,000
Mua Hàng
Koika 40g UVCGZ - Dual Face (2 mặt) 105,000
Mua Hàng
Koika 40g SPZ 105,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị