Thông tin sản phẩm
  • Super Tough Abachi Wood Construction
  • Controlled Sinking Model
  • Deep Diving Metal Lip
  • Anti-Broach Design
  • Rugged Stainless Hardware
  • Natural and Stimulator Patterns
  • VMC® Perma Steel® Hooks
  • Hand-Tuned & Tank-Tested

Dài thân: 14cm

Nặng: 36g

Lặn sâu: 4.5m - 5.4m

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 DL 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 BTO 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 BSCD 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 CH 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 SFU 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 S 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 BSRDL 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 SB 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 HPU 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 GM 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 YFU 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 CG 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 D 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 SM 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 BSCK 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 PM 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 PIMU 340,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 SRD 340,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 14 - CDMAG14 FT 340,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị