Thông tin sản phẩm
 • Deep-Diving Lip
 • Models with Colored Lip for Extra Attraction
 • Textured Translucent Body
 • Internal Holographic Foil
 • 3D Holographic Eye
 • VMC® 4X Perma Steel® Hooks
 • 3X Split Rings
 • Big Water Patterns
 • Dài 16cm
 • Nặng 72g
 • Lặn sâu 9m
 • Lưỡi 4/0 độ cứng 4X
 • Khoen mở độ cứng 3X
 • Thích hợp trolling big game
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
XRMAG30 GGM 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 D 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 BTU 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 BBTO 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 BSRD 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 YFU 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 HH 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 PSYP 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 FT 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 SB 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 YFT 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 GLGH 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 CG 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 GGHU 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 BTO 390,000
Mua Hàng
XRMAG30 PSYC 390,000
Hết hàng
XRMAG30 WHU 390,000
Hết hàng
XRMAG30 HPU 390,000
Hết hàng
XRMAG30 SFU 390,000
Hết hàng
XRMAG30 HUU 390,000
Hết hàng
XRMAG30 SHMU 390,000
Hết hàng
XRMAG30 HCHU 390,000
Hết hàng
XRMAG30 SBM 390,000
Hết hàng
XRMAG30 BFU 390,000
Hết hàng
XRMAG30 S 390,000
Hết hàng
XRMAG30 RHU 390,000
Hết hàng
XRMAG30 RH 390,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị