Thông tin sản phẩm
  • Super Tough Abachi Wood Construction
  • Controlled Sinking Model
  • Deep Diving Metal Lip
  • Anti-Broach Design
  • Rugged Stainless Hardware
  • Natural and Stimulator Patterns
  • VMC® Perma Steel® Hooks
  • Hand-Tuned & Tank-Tested

Dài thân: 18cm

Nặng: 70g

Lặn sâu: 5.4m-6.3m

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 S 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 GFR 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 BSCD 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 DL 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 BSRD 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 D 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 YFU 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 SB 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 SRD 355,000
Mua Hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 CH 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 WHU 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 HPU 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 CG 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 BSRDL 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 RH 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 RHU 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 GM 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 FT 355,000
Hết hàng
Rapala CD Magnum 18 - CDMAG18 SFU 355,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị