Thông tin sản phẩm
  • Công nghệ Nano / NANOALLOY® technology blank
  • Thân cần nhỏ, mạnh mẽ.
  • Khoen Fuji SIC-S & SIC Titanium frame K Guide
  • Bắt máy Fuji DPS18/DPS20 Up Lock
  • Grip end/ Hardness EVA is loaded on bottom of grip
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Trọng lượng cần Action Mồi Jig Dây Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Selfish SEB 633 (Sensitive Bait) 1.91m1.91m182gRegular120g-180gPE#3Bait S:1500-2000 / D:15-20 13,500,000
Mua Hàng
Selfish SEB 624 (Sensitive Bait) 1.89m1.89m189gRegular140g-200gPE#4Bait S:2000 / D:30-35 13,700,000
Mua Hàng
Selfish NS 623 (Natural Swim) 1.89m189cm159gFast100-150gPE#3S: 5000-8000 / D: 3500-4500 14,500,000
Mua Hàng
Selfish 614S Nano 1.86m186cm180gRegular130g-170gPE#3S:5000~8000 / D:3500~4500 14,500,000
Mua Hàng
Selfish 615S Nano 1.86m186cm195gRegular160g-220gPE#4S:5000~8000 / D:3500~4500 14,500,000
Mua Hàng
Selfish 607S Dotera Specialize Model 1m84184cm232gFast150g-220gPE#5S:8000~10000 / D:4500~5000 13,500,000
Mua Hàng
Selfish 597S Nano 1.76m176cm250gRegular Fast180g-240gPE#5S:8000-10000 / D: 4500-5000 14,500,000
Mua Hàng
Selfish 5710S Nano 1.71m171cm280gRegular250g-350gPE#6S:10000-20000 / D: 5000-6500 14,500,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị