Thông tin sản phẩm
  • Esnal is a long type metal jig that slides greatly with a light force
  • High-speed slides
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Essnal 230g #02 540,000
Hết hàng
Essnal 230g #05 540,000
Hết hàng
Essnal 230g #08 540,000
Hết hàng
Essnal 230g #03 540,000
Hết hàng
Essnal 230g #06 540,000
Hết hàng
Essnal 230g #07 540,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị