Thông tin sản phẩm
  • Essnal is a long type metal jig that slides greatly with a light force
  • High-speed slides
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Essnal 150g #1 400,000
Mua Hàng
Essnal 150g #2 400,000
Mua Hàng
Essnal 150g #3 400,000
Mua Hàng
Essnal 150g #4 400,000
Mua Hàng
Essnal 150g #5 400,000
Mua Hàng
Essnal 150g #6 400,000
Mua Hàng
Essnal 150g #7 400,000
Mua Hàng
Essnal 150g #8 400,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị