Thông tin sản phẩm
  • High Carbon Steel 
  • Extra Wide Gap
  • Sizes available: #1/0, #1, #2, #6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Inline Hook V7237TI #26 cái 70,000
Mua Hàng
VMC Inline Hook V7237TI #16cái 70,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị