Thông tin sản phẩm
  • Hagane Body
  • Large Hagane Gear
  • Water Resistance
  • X-ship
  • S-direct gear
  • Low-fiction roller clutch
  • G-free body
  • New shape line clip
  • Made in Japan
  • Bảo trì miễn phí 1 năm tại MinhThanhTackles
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Line per Handle turn Gear ratio Trọng lượng Drag Sức chứa dây Bạc đạn Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Twin Power 1000PGS 57cm4.3:1195g 3kg

PE#0.6-140m

PE#0.8-100m

9+1 6,200,000
Hết hàng
Twin Power 2500S 76cm5.2:1240g4kg

PE#0.8/150m

PE#1/110m

9+1 7,200,0006,200,000
Hết hàng
Twin Power C3000 76cm5.2:1245g9kg

PE#1.5/270m

PE#2/180m

9+1 7,200,0006,200,000
Hết hàng
Twin Power 4000XG 99cm6.2:1295g9kg

PE#1.5/320m

PE#2/210m

9+1 7,400,0006,400,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị