Thông tin sản phẩm
  • Ballistick Hira 11H TZ/Nano
  • Nano Blank
  • Fuji Torzite Titan guide & tip top
  • Fuji reel seat with locker
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Balllistick Hira 11H TZ/Nano 3.36m/2 khúc172cm241gHeavyFast10-60gMax PE#39 12,900,000
Hết hàng

 

Sản phẩm đề nghị