Thông tin sản phẩm
  • Cần du lịch 4 khúc
  • Fuji SiC guide "KR concept"
  • Fuji Reel Seat VSS
  • Cork & EVA handle
  • Rubber end cap
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Valleyhill Buzztriks RB BTKS-66MLP 1.98m/4 khúc54cm108gMedium LightRegular Fast2-12g4-10LB8 3,100,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị