Thông tin sản phẩm
  • New Blue Sniper 2017
  • Nano Alloy Concept
  • Fuji SiC Ocean Guide
  • Fuji Reel Seat DPS20
  • Spigot Ferrule Joint
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều Dài Cần Chiều dài đóng Trọng lượng mồi Dây Drag Max Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
BlueSniper 97MMH Nano 2m95/2 khúc152cmJig: 100g/Plug: 60gMax PE#46kgD:4000-4500/S+D: 6000-8000 10,600,000
Mua Hàng
BlueSniper 910H Nano 3.03m/2khúc155cmJig~150g/Plug~120gMaxPE#58kgD:10000-14000/S:8000-14000 11,600,000
Mua Hàng
BlueSniper 106H PS Nano 3.2m/2 khúc165cmJig 130g / Plug 100gMaxPE#58kgD:10000-14000/S:8000-14000 12,500,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị