Thông tin sản phẩm
  • Balsa Body
  • Heavy-Duty Split Rings
  • Wire Through Construction
  • Reinforced body construction
  • Slow sinking
  • Dài 7.5cm
  • Nặng 10g
  • 2 lưỡi VMC 7554 Black Nickel #6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
CDE75 - GDYM GDYM 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDRB GDRB 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDMN GDMN 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDGS GDGS 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDSS GDSS 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDAY GDAY 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDWK GDWK 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDVR GDVR 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDOK GDOK 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDCG GDCG 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDCL GDCL 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDCO GDCO 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDRH GDRH 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDPRT GDPRT 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDFT GDFT 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDHT GDHT 250,000
Hết hàng
CDE75 - GDGO GDGO 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDCY GDCY 250,000
Mua Hàng
CDE75 - GDPY GDPY 250,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị