0972 746 054 - 0903 706 396

info@minhthanhtackles.com

9:00 tới 12:00 AM - 1:00 tới 8:30 PM từ thứ 2 đến thứ 7

Thanh toán
jimmyminhthanhSupport 1Support 2

Minh Thanh Tackles Shop
109A, Đường Số 51, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel:  +84-8-22116631
Fax: +84-8-37752468
Email: info@minhthanhtackles.com
Website: http://www.minhthanhtackles.com

Hot Line 0972 746 054

Minh Thanh Tackles Co.,Ltd

109A, Đường Số 51, Phường Tân Quy, Quận 7

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: 0972 746 054   Fax: 08-37752468

 

Người xem: 3007975

Website hiển thị tốt nhất ở độ phân giải 1280px hoặc cao hơn