0972 746 054 - 0903 706 396

info@minhthanhtackles.com

9:00 tới 12:00 AM - 1:00 tới 8:30 PM từ thứ 2 đến thứ 7

Sản phẩm mới
Nhóm sản phẩm
Hot Line 0972 746 054

Minh Thanh Tackles Co.,Ltd

109A, Đường Số 51, Phường Tân Quy, Quận 7

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: 0972 746 054   Fax: 08-37752468

 

Người xem: 3017031

Website hiển thị tốt nhất ở độ phân giải 1280px hoặc cao hơn