12
Daiwa Tournament
Từ 5,700,000 VND
Đến 6,750,000 VND
Storm Mojo Spinning
Từ 2,160,000 VND
Đến 2,400,000 VND
2016 Daiwa Certate
Từ 7,500,000 VND
Đến 10,200,000 VND
Yamaga Blanks Blue Sniper
Từ 8,000,000 VND
Đến 10,000,000 VND
Williamson Abyss Speed Jig 200g
Từ 200,000 VND
Đến 220,000 VND
Williamson Abyss Speed Jig 250g
Từ 209,000 VND
Đến 230,000 VND
Storm Super Skarp 28g
Từ 73,000 VND
Đến 80,000 VND
2014 Daiwa Ryoga Bay Jigging Japan Version
Từ 6,800,000 VND
Đến 9,800,000 VND
Rapala Ultra Light Shad 04
Từ 136,000 VND
Đến 150,000 VND
Storm Mojo Baitcasting
Từ 2,160,000 VND
Đến 2,400,000 VND
2015 Shimano Twin Power SW
Từ 9,100,000 VND
Đến 11,300,000 VND
Maria MC-1 D38F
100,000 VND
Thùng lạnh Daiwa
Từ 2,000,000 VND
Đến 5,100,000 VND
Daiwa Lateo
Từ 4,600,000 VND
Đến 4,850,000 VND
2012 Shimano Ocea Jigger
Từ 7,500,000 VND
Đến 8,900,000 VND
2015 Shimano Twin Power
Từ 6,200,000 VND
Đến 7,400,000 VND
Shimano Aldebaran
Từ 6,700,000 VND
Đến 9,000,000 VND
2015 Shimano Metanium DC
Từ 10,000,000 VND
Đến 11,500,000 VND
Shimano Scorpion
Từ 3,850,000 VND
Đến 4,800,000 VND
Shimano Chronarch CI4+
Từ 5,250,000 VND
Đến 6,300,000 VND
2015 Aldebaran BFS XG Limited
Từ 7,000,000 VND
Đến 8,600,000 VND
Maria Squash F95
Từ 205,000 VND
Đến 225,000 VND
Maria MC-1 S38F
75,000 VND
Maria MV-1 40S
75,000 VND
2015 Shimano New Curado
Từ 3,700,000 VND
Đến 4,600,000 VND
Daiwa 2012 New Luvias
Từ 5,000,000 VND
Đến 5,700,000 VND
Daiwa 2013 Blast
4,600,000 VND
Daiwa 2014 Caldia
4,860,000 VND
2015 Daiwa Morethan PE SV
Từ 8,000,000 VND
Đến 9,200,000 VND
2013 Shimano Stella SW
Từ 19,000,000 VND
Đến 19,800,000 VND
Shimano Biomaster
Từ 3,995,000 VND
Đến 4,200,000 VND
Megabass Lin10L Origin
Từ 17,000,000 VND
Đến 19,000,000 VND
Daiwa 2014 Morethan
Từ 10,900,000 VND
Đến 12,600,000 VND
Team Daiwa Match
Từ 1,900,000 VND
Đến 2,200,000 VND
Team Daiwa Zaion 3012
Từ 3,600,000 VND
Đến 4,000,000 VND
Daiwa 2012 Legalis
Từ 2,015,000 VND
Đến 2,150,000 VND
Giày Daiwa
Từ 2,600,000 VND
Đến 2,800,000 VND
Daiwa Ryoga 1016H / 1016HL
Từ 9,500,000 VND
Đến 11,250,000 VND
Varivas Avani GT SMP
Từ 4,400,000 VND
Đến 6,600,000 VND
Rapala Countdown Shad Rap 08
Từ 223,000 VND
Đến 245,000 VND
Rapala Jigging Rap 5
Từ 100,000 VND
Đến 110,000 VND
Rapala Jigging Rap 3
Từ 100,000 VND
Đến 110,000 VND
Rapala Xrap Countdown 07
Từ 173,000 VND
Đến 190,000 VND
Rapala Xrap Countdown 05
Từ 164,000 VND
Đến 180,000 VND
Rapala Shallow Shad Rap 09
Từ 236,000 VND
Đến 260,000 VND
Rapala Shallow Shad Rap 07
Từ 223,000 VND
Đến 245,000 VND
Rapala Shallow Shad Rap 05
Từ 182,000 VND
Đến 200,000 VND
Storm Kicking Minnow 04
Từ 100,000 VND
Đến 110,000 VND
Storm Pro Minnow 03
Từ 100,000 VND
Đến 110,000 VND
Storm Deep Thunder 15
Từ 218,000 VND
Đến 240,000 VND