Thông tin sản phẩm
 • X-Rap Slashbait Action
 • Textured Translucent Body
 • Internal Long-Cast Mechanism
 • 3D Holographic Eyes
 • VMC Perma Steel Hooks
 • Perfect Match Saltwater Patterns
 • Hand-Tuned & Tank-Tested
 • Swimming depth: 1.2-2.4m
 • Body length: 12cm
 • Weight: 22g
 • Hooks: Two No.2
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Xrap Saltwater 12 - SXR12 AYU 220,000200,000
Hết hàng
Rapala Xrap Saltwater 12 - SXR12 GGM 220,000200,000
Hết hàng
Rapala Xrap Saltwater 12 - SXR12 SBM 220,000200,000
Hết hàng
Rapala Xrap Saltwater 12 - SXR12 SPM 220,000200,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Saltwater 12 - SXR12 FT 200,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị