Thông tin sản phẩm
  • Durable 2-Part Plastic with Integrated Lip
  • Hard Ripping Flash and Hard Stopping Action
  • Dual Control System
  • Hard Plastic Boot Tail
  • Multi-Species Gamefish
  • VMC® Black Nickel Fine Wire Hooks
  • Dài thân 9cm
  • Nặng 7g
  • Lặn sâu: 0.9m-1.2m
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
RipStop RPS-9 CBN 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 CLN 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 FT 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 MBS 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 PEL 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 SNP 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 S 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 EB 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 SB 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 HER 230,000
Mua Hàng
RipStop RPS-9 YP 230,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị