Thông tin sản phẩm

Hàng sưu tầm và dĩ nhiên vẫn có thể câu được cá.

Chim, cá, heo.....màu sắc rực rỡ.

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala DT Fat Bomb Bird 7cm/18g lặn 0.3m Bomb Bird 255,000
Mua Hàng
Rapala DT Green Bird 6cm/17g lặn 3m Green Bird 255,000
Mua Hàng
Rapala DT Pink Bird 5cm/9g lặn 1.2m Pink Bird 255,000
Mua Hàng
Rapala Rattlin Red Bird 7cm/16g Red Bird 255,000
Mua Hàng
Rapala Rattlin Yellow Bird 5cm/11g Yellow Bird 255,000
Mua Hàng
Rapala Mini Fat Blue Bird 3cm/4g lặn 0.9-1.8m Blue Bird 255,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị