Thông tin sản phẩm
  • Cupped Lip
  • Painted & Chrome Finishes
  • VMC Black Nickel Hooks
  • Feather/Tinsel Dressed Rear Treble Hook
  • Swimming depth: Top water
  • Body length: 7cm
  • Weight: 7g
  • Hooks: Two No.5
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Skitter Pop 07 F 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 07 FML 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 07 STGS 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 07 LFL 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 07 PB 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 07 GHU 200,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị