Thông tin sản phẩm
  • Cupped Lip
  • Painted & Chrome Finishes
  • VMC Black Nickel Hooks
  • Feather/Tinsel Dressed Rear Treble Hook
  • Swimming depth: Top water
  • Body length: 7cm
  • Weight: 7g
  • Hooks: Two No.5
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Skitter Pop 07 GCH 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 07 HCL 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 07 OF 200,000
Mua Hàng
Rapala Skitter Pop 07 SGFR 200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị