Thông tin sản phẩm
  • Cupped Lip
  • Painted & Chrome Finishes
  • VMC Black Nickel Hooks
  • Feather/Tinsel Dressed Rear Treble Hook
  • Swimming depth: Top water
  • Body length: 9cm
  • Weight: 14g
  • Hooks: Two No.3
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Skitter Pop 09 GALB 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 - special edition SH 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 GCH 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 LF 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 CLN 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 OTU 255,000
Hết hàng
Skitter Pop 09 LFL 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 STGS 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 F 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 FL 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 SD 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 S 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 ALB 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 THF 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 FML 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 OF 255,000
Hết hàng
Skitter Pop 09 OCW 255,000
Hết hàng

 

 

 

Sản phẩm đề nghị