Thông tin sản phẩm
  • Cupped Lip
  • Painted & Chrome Finishes
  • VMC Black Nickel Hooks
  • Feather/Tinsel Dressed Rear Treble Hook
  • Swimming depth: Top water
  • Body length: 9cm
  • Weight: 14g
  • Hooks: Two No.3
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Skitter Pop 09 CH 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 FT 255,000
Hết hàng
Skitter Pop 09 OF 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 LF 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 OCW 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 OTU UV 255,000
Mua Hàng
Skitter Pop 09 GHU 255,000
Mua Hàng

 

 

 

Sản phẩm đề nghị