Thông tin sản phẩm
 • Slashbait Action
 • Deep Diving Lip
 • Suspending on Pause
 • Textured Translucent Body
 • Internal Holographic Foil
 • Internal Long-Cast System
 • 3D Holographic Eyes
 • Flash Feather Teaser Tail
 • VMC Black Nickel Hooks
 • Swimming depth: 1.8-4.5m
 • Body length: 10cm
 • Weight: 13g
 • Hooks: No.4 & 5
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Xrap Deep 10 - XRD10 HP 210,000191,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Deep 10 - XRD10 SB 210,000191,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Deep 10 - XRD10 TBRB 210,000191,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Deep 10 - XRD10 TGCL 210,000191,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Deep 10 - XRD10 TRCN 210,000191,000
Mua Hàng
Rapala Xrap Deep 10 - XRD10 TYBR 210,000191,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị